การต่อใบขับขี่ออนไลน์ช่วงโควิด-19
Written by jobusedc

ต่อใบขับขี่ออนไลน์

การต่อใบขับขี่ออนไลน์ช่วงโควิด-19

ต่อใบขับขี่ออนไลน์

การต่อใบขับขี่ออนไลน์ช่วงโควิด-19 ทำเองได้ไม่ต้องไปขนส่ง

โดยบทความนี้จะนำเสนอทุกขั้นตอนที่ทำให้การต่อใบขับขี่ในช่วงนี้เป็นเรื่องง่าย

ช่วงนี้รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมมือกันเพื่อทำให้การดำเนินชีวิตของพี่น้องชาวไทยเป็นไปโดยสะดวกเหมือนปกติ โดยการต่อใบขับขี่ออนไลน์กลายเป็นทางออกสำหรับผู้ขับขี่ในยุคที่ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด ซึ่งต่อจากนี้เราจะนำผู้อ่านไปดูทุกขั้นตอนให้เข้าใจอย่างง่ายที่สุด ของการต่อใบขับขี่ออนไลน์ช่วงโควิด-19

1.ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

อันดับแรกให้ผู้มีความประสงค์จะต่อใบขับขี่ออนไลน์เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม” โดยแนะนำให้ใช้เบราเซอร์ Google Chrome ในการดำเนินการทุกขั้นตอน ผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บแล็ต หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ทั้งนั้น

2.กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนอบรม

ขั้นตอนต่อมาให้กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน เริ่มจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขที่ใบอนุญาตขับรถ, วันออกใบอนุญาตขับรถ, วันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถ และเลือกประเภทการอบรม จากนั้นเมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาพร้อมให้กดปุ่ม “ขั้นตอนถัดไป”

กรณีเห็นรายการอบรมไม่ครบให้เลือกดังต่อไปนี้

– รถส่วนบุคคล (รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, รถจักรยานยนต์)
– รถขนส่ง (บ. 1, 2, 3, 4) (ท. 1, 2, 3, 4)
– รถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ หรือTAXI, รถยนค์สามล้อสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ)

3.ชมวีดีโออบรม

ในขั้นตอนนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องตอบคำถามให้ครบทั้ง 3 ข้อ ซึ่งคำถามจะสุ่มขึ้นมาขณะรับชมวีดีโอ เมื่อตอบคำถามเสร็จวีดีโอจะเล่นต่อจนกว่าจะถึงคำถามต่อไป และตอนที่วีดีโอจบลงจะปรากฎปุ่มให้กดเพื่อกรอกข้อมูลยืนยันอีกครั้ง

4.เสร็จสิ้นการอบรม

ขั้นตอนสุดท้ายคือการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน กับเลขที่ใบอนุญาตขับรถ จากนั้นจึงกดปุ่ม “เสร็จสิ้นการอบรม” หากทำเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วจะปรากฎหน้าต่างบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับการอบรมกดปุ่ม “กลับไปยังหน้าแรก” เป็นอันจบการเข้ารับอบรมการต่อใบขับขี่ออนไลน์

5.รอผลการอบรม และการตรวจสอบ

ใครที่สงสัยว่าหลังผ่านการอบรมออนไลน์แล้วจะได้รับการต่อใบอนุญาตเมื่อใด ให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/ แล้วกดที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์” แล้วจึงกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน กับเลขที่ใบอนุญาตขับรถ

สำหรับผู้ที่ขอต่อใบอนุญาตขับรถ และผ่านการอบรมทางออนไลน์กับกรมการขนส่งทางบก ต้องมายื่นคำขอภายใน 15 วันทำการ หลังจากมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอื่น ก่อนไป ขนส่ง ให้ load app : smart Q เพื่อจองคิว ก่อนไป

โดยผู้ที่ผ่านขั้นตอนทั้งหมดต้องมาทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ชำระค่าธรรม ถ่ายรูปใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ที่สำนักงานขนส่ง (สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ)

การต่อใบขับขี่ออนไลน์ช่วงโควิด-19 By Jobusedcar

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *