Written by jobusedc

ซื้อ ขายรถมือสอง ด้วยวิธี โอนลอย น่ากลัวไหม

จากความเชื่อที่ว่า การโอนลอย จะทำให้ชื่อผู้ซื้อเดิมยังค้างอยู่กับขนส่ง

แล้วผู้ซื้อรายใหม่ เกิดไปเชี่ยว ชน หรือที่หนักคือ เกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของผู้ซื้อรายใหม่

เรามารู้จักการโอนลอยกันก่อนแล้วกันการโอนลอย คือ อะไร ?

การโอนลอย มีวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการเหมือนกับการโอนรถปกติ นั่นคือคนขายรถจะส่งต่อรถยนต์ให้กับผู้ซื้อไปพร้อม ๆ กับใบคำขอโอนรถยนต์และใบรับโอนรถยนต์ที่ต้องลงลายมือชื่อของผู้โอนด้วย แนบไปพร้อมกับเอกสารสำคัญที่กำหนด เพียงแต่จะไม่ไปจดทะเบียนการโอนที่สำนักงานขนส่ง ส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อรถยนต์ที่จะต้องไปทำเรื่องทั้งหมดเองที่สำนักงานขนส่งเพื่อให้การมอบโอนกรรมสิทธิ์สมบูรณ์

ส่วนมากการโอนลอยจะนิยมในการซื้อขายผ่านเต็นท์รถที่จะรับการโอนมาเมื่อมีการนำรถมาขายแต่ยังไม่มีผู้มาซื้อต่อ เต็นท์รถเองก็ไม่อยากทำเรื่องให้ยุ่งยากที่ต้องไปโอนรถที่ขนส่ง เพราะแต่ละวันมีการรับซื้อเป็นจำนวนมาก วิธีการโอนลอยจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เมื่อเวลาที่มีคนมาซื้อรถต่อเมื่อนั้นก็ค่อยไปจัดการโอนกรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้ออย่างสมบูรณ์

เอกสารและวิธีการโอนลอย

ในการโอนลอยมีเอกสารที่ใช้ดำเนินการเช่นเดียวกับการโอนรถทั่วไปประกอบไปด้วย

  • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้ครองครองรถล่าสุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้ครองครองรถล่าสุด
  • แบบคำขอโอนและรับโอน จากกรมการขนส่งทางบก พร้อมลายเซ็นช่องผู้โอนของผู้ครองครองรถล่าสุด สามารถกดโหลดได้ที่นี่
  • หนังสือมอบอำนาจ จากกรมการขนส่งทางบก พร้อมลายเซ็นช่องผู้โอนของผู้ครองครองรถล่าสุด สามารถกดโหลดได้ที่นี่

ซึ่งการโอนลอย ก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย ผู้ซื้อและผู้ขายต้องพิจารณาให้ดี เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้

ข้อดีของการโอนลอย

1 สะดวก รวดเร็ว สามารถส่งรถและเอกสารให้กับผู้ซื้อได้เลย จึงทำให้ธุรกิจซื้อขายรถมือสองนิยมใช้วิธีโอนลอยให้กับลูกค้า

2 สามารถเปลี่ยนตัวผู้โอนได้เสมอ

ข้อเสียของการโอนลอย

1 กรณีที่ผู้ซื้อยังไม่ไปจดทะเบียนโอนที่สำนักงานขนส่ง แต่เกิดขับรถไปเกิดอุบัติก่อน หรือนำรถไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะตรวจสอบไปทางสำนักงานขนส่งว่าใครเป็นเจ้าของรถ ซึ่งหากยังเป็นชื่อผู้ขายอยู่อาจจะต้องถูกเชิญไปให้ปากคำ หรือโดนตั้งข้อหา ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากตามมาถึงแม้เราจะไม่ได้ทำผิดก็ตาม

2  กรณีบัตรผู้ขายหมดอายุ ก็จะมีปัญหาในการโอน โดยจะต้องเสียเวลาในการส่งเอกสารใหม่มาให้ หรือหากผู้ขายเสียชีวิต ก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการขอเอกสารใหม่

3 กรณีผู้ซื้อไม่ไปโอน และไม่มีการต่อภาษี ซึ่งชื่อในการค้างต่อภาษีก็จะยังเป็นชื่อผู้ขายอยู่

ซื้อ ขายรถมือสอง ด้วยวิธี โอนลอย น่ากลัวไหม BY Jobusedcar

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *