เช็คให้ดี ก่อนซื้อ-ขาย รถมือสอง ต้องเตรียมอะไรบ้าง
Written by jobusedc

เช็คให้ดี ก่อนซื้อ-ขาย รถมือสอง ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เช็คให้ดี ก่อนซื้อ-ขาย รถมือสอง ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ปัจจุบันมีการซื้อขายรถกันเกือบทุกวัน มีช่องทางการติดต่อง่ายและสะดวก แต่สิ่งที่ต้องเช็คให้ดีๆมีอะไรบ้าง และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง  เช็คกันเลย

 

  • ทะเบียนรถเล่มจริง

เบียนรถเล่มจริงเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับแสดงกรรมสิทธิ์ หรือความเป็นเจ้าของ ต้องตรวจสอบข้อมูลภายในเล่มให้ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลของรถ มีรายละเอียดชัดเจน เช่น ชื่อเจ้าของรถ เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ สีของรถ ถ้าชื่อเจ้าของรถไม่ตรง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วย

 

เอกสารสัญญาที่เป็นสัญญาการซื้อขายรถยนต์โดยเฉพาะ มีไว้เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อขาย กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในเอกสารจะมีรายละเอียดครอบคลุมและครบถ้วน สัญญาต้องเป็นแบบที่มีสำเนา หรือทำขึ้น 2 ฉบับ

 

  • แบบคำขอโอนและรับโอน

เป็นเอกสารที่ต้องขอจากกรมการขนส่งทางบก หรือจะดาวโหลดจากเว็บไซต์ก็ได้ เอกสารนี้ใช้แสดงขั้นตอนการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์  ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและตรงตามข้อมูลในทะเบียนรถ

 

  • หลังสือมอบอำนาจ

หากการซื้อ รถมือสอง ผู้ซื้อรถต้องเอาเล่มไปโอนด้วยตัวเอง จำเป็นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถ ที่มีชื่ออยู่ในเล่มทะเบียน หลักๆคือ การโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์นั่นเอง ต้องให้ผู้ขายเซ็นต์ในช่องผู้มอบอำนาจมาด้วย

 

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขาย

เป็นเอกสารยืนยันตัวตน นอกจากบัตรดังกล่าว ยังต้องมีเอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่ซื้อขาย  นอกจากนี้บัตรประชาชนของผู้ขายต้องไม่หมดอายุ

 

การซื้อรถมือสอง สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการดูสภาพรถ คือเอกสารต่างๆ ในเอกสารต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบดีๆอย่างละเอียด ค่อยๆเลือก ค่อยๆหา

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *