Written by jobusedc

ใช้รถโดยเฉลี่ยกี่ปี ถึงควรขาย

รถโดยเฉลี่ยกี่ปี ถึงควรขาย

ในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน เนื่องจากภาษีรถยนตร์ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน และบางประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตรถเอง ราคารถจึงถูกเลยเปลี่ยนได้เร็วขึ้น แต่ในประเทศไทยราคารถสูง ส่วนใหญ่การใช้งานโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 5-10 ปี แต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและแนวทางการใช้รถของเจ้าของรถแต่ละคนที่ต่างต่างกันออกไป หรือบางคนแม้จะมีรถคันใหม่แต่ก็ยังเก็บคนเก่าไว้ใช้งานเป็นเวลากว่า 20 ปี ก็มีเช่นกัน

นอกจากนี้ความเชื่อที่ว่า รถยนต์เมื่อใช้งานในระยะทางแตะหลัก 1 แสนกิโลเมตรแล้ว เครื่องยนต์จะเสื่อมสภาพนั้น แท้จริงแล้วเป็นความเชื่อที่ผิด เพราะเครื่องยนต์ในยุคปัจจุบันสามารถวิ่งได้ในระดับ 3 แสน กิโลเมตรขึ้นไปได้แบบสบายๆ ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา นอกจากนี้ยังรวมถึงอุปกรณ์ส่วนอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบของรถยนต์คันนั้นๆ ด้วย

เปลี่ยนรถเพราะต้องการซื้อคันใหม่ที่เป็นรุ่นใหม่กว่า สวยกว่า ฟังก์ชันดีกว่า แต่ออกมาหลังจากที่เพิ่งออกรถคันล่าสุดไปได้ไม่กี่เดือน หลาย ๆ คนอาจข่มใจไว้ บอกตัวเองว่าที่มีอยู่เพียงพอแล้ว เพราะการซื้อรถคันใหม่ต้องแลกมากับค่าใช้จ่ายที่จะหลายเป็นภาระที่สูง แต่บางคนที่เป็นสายเล่นรถ จะรออะไรล่ะ มาใหม่ก็ซื้อใหม่เสีย คันเดิมที่มีก็ขายไปซะ เพราะใช้งานได้ไม่นาน ยังขายในราคาที่เรียกสูงได้อยู่ ตั้งราคาต่ำกว่าราคารถใหม่ลงมาสัก 20-30% แล้วเอาส่วนที่จะได้นั้นไปซื้อคันใหม่กำลังรออยู่ จึงไม่แปลกที่จะเห็นหลาย ๆ คนให้เหตุผลในการขายรถว่าต้องการเปลียนไปใช้รุ่นใหม่ที่ถูกใจกว่า 

ใช้รถโดยเฉลี่ยกี่ปี ถึงควรขาย By Jobusedcar

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *