ซื้อ-ขาย รถยนต์มือสอง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
Written by jobusedc

ซื้อ-ขาย รถยนต์มือสอง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

รถมือสอง ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีในบ้านเรา อาจจะเป็นเพราะในเรื่องราคาที่ถูกกว่าป้ายแดงมาก และด้วยสภาพรถที่เหมือนใหม่ สิ่งสำคัญในการซื้อ-ขาย รถยนต์มือสอง ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เรื่องเอกสารซื้อขายรถ เป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งสองฝ้ายต้องเตรียมมาให้ครบถ้วน สำหรับบางคนที่ไม่แน้ใจว่า เอกสารที่เราเตรียมจำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง วันนี้ jobusedcar จะพาคุณมารู้จักกับเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการซื้อขายรถยนต์มือสอง ว่ามีอะไรบ้าง

เอกสารต่างๆ ที่ใช้สำหรับซื้อ-ขาย รถยนต์มือสอง

เอกสารที่ใช้สำหรับซื้อ-ขาย รถยนต์มือสองมีอะไรบ้าง

การซื้อขายรถมือสอง มีได้เห็นกันบ่อย หลังจากตกลงเรื่องราคารถเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือเอกสารซื้อขายรถ เป็นเอกสารที่ใช้ในการซื้อขายรถยนต์มือสอง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อ-ขาย และขอโอนและรับโอน เป็นเอกสารที่สำคัญมาก สำหรับผู้ซื้อ ซึงวันนี้เราจะมารู้จักว่า มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียม

1ทะเบียนรถ

คู่มือทะเบียนรถ

คู่มือทะเบียนรถ

เป็นเอกสารที่ใช้แสดงกรรมสิทธิ์ หรือความเป็นเจ้าของรถนั้นเอง ต้องเป็นเล่มทะเบียนรถ ( จริง )โดยต้องมี ชื่อผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับเอกสารต่างๆ ที่จะต้องใช้ร่วมกันในการโอนด้วย โดยทางผู้รับซื้อรถมือสองจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนมีดังนี้ เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ และสีรถ

ที่กล่าวมาทั้งหมดจำเป็นที่จะต้องตรงกับข้อมูลรถ และควรที่จะตรวจสอบประวัติการเสียภาษีด้วย เพราะถ้าหากภาษีขาดการซื้อขายรถ จะไม่สามารถอนุมัติผ่านได้ โดยเจ้าของรถหรือผู้ขายต้องรับผิดชอบ โดยต้องไปชำระจ่ายภาษีให้ถูกต้องสะก่อน กรณีชื่อผู้ขายรถไม่ตรง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแนบมาด้วยเสมอ

2เอกสารสัญญาซื้อ-ขาย รถยนต์มือสอง

ในส่วนของเอกสารซื้อขายรถ เป็นเอกสารที่สำคัญมากๆ สำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นเอกสารที่แสดงว่าเราได้ทำการซื้อขายจริงๆ ควรที่จะหาเอกสารสัญญาซื้อ-ขาย รถมือสองโดยตรง เพื่อให้ช่องกรอกข้อมูลต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขภายใน เอกสารซื้อขายรถถูกต้อง

ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามกฏหมาย เช่น วันเวลาสถานที่ซื้อขาย ชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย หมายเลขทะเบียน สี เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ และราคา เงื่อนไขต่างๆ ทั้งสองฝ่ายต้องเข้าใจตรงกัน สัญญาต้องเป็นแบบที่มีสำเนาหรือทำขึ้น 2 ฉบับ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับสำหรับทางผู้ซื้อและผู้ขาย ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร

คำแนะนำ

การเซ็นเอกสารต่างๆ สำหรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายรถยนต์ ใบมอบอำนาจ ใบโอน หรือบัตรประชาชน ลายเซ็นให้เหมือนกับตอนที่เซ็นชื่อตรงผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนให้เหมือนกัน จะได้ไม่เกิดปัญหาในที่หลัง

3แบบคำขอโอนและรับโอน

เอกสาร แบบคำขอโอนและรับโอน

เอกสาร แบบคำขอโอนและรับโอน

เอกสาร แบบคำขอโอนและรับโอน

เอกสาร แบบคำขอโอนและรับโอน

เป็นเอกสารที่ต้องขอจากกรมการขนส่งทางบก หรือจะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกก็ได้ เป็นเอกสารทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้ทางกฎหมายทำเรื่องเปลี่ยนเจ้าของจากอีกคนเป็นอีกคน และในส่วนรายละเอียดต่างๆ โดยต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ถูกต้องและตรงตามข้อมูลในทะเบียนรถ

4หนังสือมอบอำนาจ

เอกสาร หนังสือมอบอำนาจ

เอกสาร หนังสือมอบอำนาจ

เป็นหนังสือสำหรับ ในกรณีผู้ขายไม่สามารถมาดำเนินการซื้อ-ขาย โอน รถมือสอง ด้วยตัวเองที่ขนส่ง หรือผู้ซื้อนำรถไปโอนด้วยตัวเอง จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสิ่งสำคัญ ต้องระบุให้ชัดเจนว่า ใช้สำหรับมอบอำนาจในการทำอะไรบ้าง เช่น การโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์ แต่ผู้ขายต้องกรอกประวัติเเละที่อยู่ลงในเอกสารให้ครบถ้วนรวมถึงข้อมูลของผู้มอบอำนาจ ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร

5สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขาย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขาย

สำเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อและผู้ขายรถยนต์ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ต้องเซ็นกำกับด้วยว่า ใช้สำหรับซื้อขายรถและโอนเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เค้าเอาไปทำอย่างอื่น ที่ไม่ดีไม่ร้าย ในส่วนเอกสารของผู้ขาย บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และทะเบียนรถจะต้องตรงกันด้วย หากมีทางผู้ขายมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล จะต้องมีเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุลแนบเข้ามาด้วย ข้อควรระวังต้องตรวจสอบวันหมดอายุบัตรประชาชนด้วย บัตรประชาชนของผู้ขายต้องไม่หมดอายุ

สรุป

ซื้อ-ขาย รถยนต์มือสอง เป็นเรื่องที่เราสามารถเห็นกันบ่อยในปัจจุบัน แต่ละครั้งที่เราจะซื้อขายรถมือสอง การเตรียมเอกสารเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผู้ซื้อและผู้ขาย ควรตรวสอบความถูกต้องและให้ละเอียดถี่ถ้วน ในส่วนผู้ขายที่ต้องตรวจสอบคือ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และทะเบียนรถ จะต้องตรงกันด้วย จนมั่นใจได้ว่าเอกสารต่างๆ มีความถูกต้องครบสมบูรณ์ หากมีการผิดพลาด หรือเอกสารไม่ตรงกัน มีผิดไปแม้เพียงตัวเลขสักตัวเดียวก็มีปัญหาได้

คำแนะนำ

สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังจะขายรถ ให้เราเป็นที่ปรึกษาไหมครับ รับซื้อรถยนต์มือสอง ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ให้ราคาสูงกว่าเต้นท์ และรถติดไฟแนนซ์ บริการปิดบัญชี ฟรีเลย!! พร้อมจ่ายเงินสดทันที อย่าลืม มีปัญหาเรื่องการขายรถยนต์มือสองโทรหาเรา

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *