การนำทางสู่อนาคต: อนาคตของตลาดรถยนต์ใช้แล้วและบทบาทของรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน ภาพรวมของยานยนต์กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง