มาแล้วเช็คสิทธิ์ ม 33 สิทธิ์ กับ รถมือสอง job used car ได้แล้วที่นี่
Written by jobusedc

มาแล้วเช็คสิทธิ์ ม 33 สิทธิ์ กับ รถมือสอง job used car ได้แล้วที่นี่

วิธีตรวจสอบสถานะ เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

จากมาตรการเยียวยาล่าสุด ในกลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ฉบับที่ 27 ในพื้นที่ 10 จังหวัด ด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งกลุ่มแรงงาน ประกันสังคมมาตรา 39 และประกันสังคมมาตรา 40 จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาท

 • ลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ต้องใช้อะไรบ้าง
 • วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับฟรีแลนซ์ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

โดยผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 2,500 บาท รวมกับเงินชดเชยค่าจ้าง 50% แต่ไม่เกินคนละ 7,500 บาท รวมเบ็ดเสร็จตกคนละ 10,000 บาท ส่วนนายจ้าง หรือผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อหัวของลูกจ้างที่อยู่ในบริษัท สูงสุดไม่เกิน 200 คน ตลอด 1 เดือน

หากผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ต้องการตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาว่าจะได้รับเงินหรือไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้

ตรวจสอบสถานะ เช็กสิทธิเยียวยาผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33

 1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33)
 2. จะพบหน้าจอกรอกข้อมูลเพื่อ “ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33
 3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสตามรูปที่กำหนด
 4. กด “ค้นหา”
 5. แสดงผลการค้นหา

  เลขประจำตัวประชาชน : xxxxxxxxxxxxx

  ได้รับสิทธิ / ไม่ได้รับสิทธิ

  ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33
  ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
  และเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

  ขอให้ท่านดำเนินการ เปิดใช้พร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนให้เรียบร้อย สปส.จะโอนเงินให้ท่านผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น

 

มาแล้วเช็คสิทธิ์ ม 33 สิทธิ์ กับ รถมือสอง job used car ได้แล้วที่นี่ By jobusedcar

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *